Skip to main content

Alle details vind je in de Gidsenkroniek van juli 2019.

Enthousiaste gidsen beloven je een blitse reis door de eeuwen heen!

We starten zo’n tienduizend jaar geleden: het einde van de laatste ijstijden. Keltische kustbewoners, Romeinen, Germanen, Vlamingen, Fransmannen, Noormannen en Bruggelingen, vormen het voorspel van Damme.

In enkele eeuwen tijd groeide Brugge uit tot een wereldhaven, verbonden met de zee via verschillende zwinnen. Helaas, zwinnen hebben een groot nadeel: verzanding! Voortdurend moest verzanding tegengewerkt worden, maar echte oplossingen vond men niet. In 1134 was er een stormvloed die leidde tot het ontstaan van een door zeeschepen bevaarbare zeearm, die reikte tot waar nu Damme ligt. De Bruggelingen waren dolgelukkig en lieten prompt een dijk bouwen, enerzijds om de zeearm in te dammen (!) en anderzijds om ook kaaien te voorzien voor het laden en lossen van de zeeschepen. Het werd een echte haven. Dit trok natuurlijk arbeiders aan en deze hadden nood aan woningen: een nieuwe stad was geboren: Damme.

In een mum van tijd groeide Damme uit van havenplaatsje naar heuse stad. Een groot stadhuis met stapelruimtes, een gigantische kerk, een hospitaal, herenhuizen, een begijnhof, arbeiderswoningen, stadsrechten… getuigden van de rijkdom van de stad in de 12de, 13de en 14de eeuw. Helaas, ook de nieuwe zeearm had het voortdurende probleem van de verzanding en ondertussen wijzigde de politieke situatie van Vlaanderen. Damme verloor voortdurend aan belang. De inkrimping van de stad was ingezet. Godsdiensttroebelen tussen katholieken en protestanten en de scheuring der Nederlanden in de Noordelijke Nederlanden (de Verenigde Provinciën) en de Zuidelijke (Spaanse) Nederlanden maakten het plaatje compleet. Damme lag aan de grens met de Noordelijke Nederlanden. Langsheen heel die grens werden aan beide zijden forten en versterkingen gebouwd, kleine steden worden omgebouwd tot vestingen. Zo ook Damme.

In de 18de eeuw kende Damme een geleidelijke ontmanteling van de vestingstad; met verdere ontvolking voor gevolg. De stad evolueerde tot een landbouwgemeente. Napoleon bracht weer wat animo. Hij zette onder andere Spaanse krijgsgevangenen in om langsheen de Noordzeekust kanalen te graven. Zo’n kanaal kwam er ook in Damme… dwars door de stad! Een heel stuk van de oorspronkelijke stad is toen verdwenen. Vandaag maakt dit stuk van de stad deel uit van een prachtig natuurgebied. Napoleon zag Waterloo en mocht gaan… Wij werden Nederlanders van 1815 tot 1830. De toenmalige koning, Willem I, deed nog een poging om de werken aan het kanaal van Napoleon verder te zetten, hij lukte hier amper in. Het kanaal, nu de Damse Vaart genaamd, loopt enkel van Brugge tot Sluis. De vaart was bruikbaar voor scheepvaart tot in de 20ste eeuw, maar bleek geen groot succes.

Vandaag is Damme een plek van onthaasting. Genieten is hier de boodschap!

En wat zijn de plannen voor Damme? Een heropstanding?

Dat alles zal je vernemen op ons ommetje van 8 september,

Je komt toch ook?

Details

Begin: 8 september 2019
18:00
Einde: 8 september 2019
20:00
Gidsenkring Brugge vzw (Hello Bruges)

Markt, Damme, België

Markt
8340 Damme Vlaanderen
België